گروه درمانی

توضیحات خدمات دهنده:

گروه درمانی جهت درمان وسواس فکری و عملی و زوج درمانی


مشخصات کلی:
  • نحوه ی ارائه : حضوری پس از مصاحبه تشخیصی
  • تعداد بازدید : 558
  • [بیشتر + ]

هزینه:

تومان
ثبت نوبت
دفتر این خدمت

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی پرتو مهر

صفحه دفتر