مشاوره تلفنی

توضیحات خدمات دهنده:

مشاوره تلفنی و مشاوره غیر حضوری برای افرادی که خدمات مشاوره در دسترس آنها نیست و به هر دلیل امکان مشاوره حضوری ندارند.


مشخصات کلی:
  • نحوه ی ارائه : تلفنی و غیر حضوری
  • تعداد بازدید : 484
  • [بیشتر + ]

هزینه:

تومان
ثبت نوبت
دفتر این خدمت

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی پرتو مهر

صفحه دفتر