رواندرمانی وسواس اجباری

توضیحات خدمات دهنده:

وسواس اجباری؛ وسواس فکری- عملی، وسواس شستشو، وسواس مذهبی


مشخصات کلی:
  • نحوه ی ارائه : حضوری فردی و گروه درمانی
  • تعداد بازدید : 1214
  • [بیشتر + ]

هزینه:

تومان
ثبت نوبت
دفتر این خدمت

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی پرتو مهر

صفحه دفتر